koulutus ja työkokemuS

OPETUSALA

Opettaja 2019 -
samalla pätevöityminen alalle

Kouluttaja 2000 -

TOIMITTAJAT ILMAN RAJOJA -JÄSEN

Kehitän itseäni jatkuvasti ammatillisesti ja ihmisenä.

MEDIA-ALA
Media-alan johtaja
Freelancertoimittaja, toimittaja
Tomittaja – sähköinen ja printtimedia


FOT 2003-
Freelancertoimittaja 1997-
Kristillisen radio- ja televisioliiton (KRTL) toiminnanjohtaja 1997-2004
Radio Dein toimistopäällikkö-toimittaja 1997-2004

Käsikirjoittaja,ohjaaja, visualisti, juontaja
Tapahtumat, seminaarit
Käsikirjoitus, ohjaus, sopimukset, visualisointi, juonto ja haastattelut ym.

PR, tiedotus,
myynti, markkinointi, esiintyminen
Pr, myynti, markkinointi
(PR-tiedotus- ja suhdetoiminta, yksi markkinointiviestinnän muodoista
sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä)

Viihde- ja kulttuuribusiness-koulutus VIPA
Step up Show school

VALTION VIRKAMIES
Ura
Valtio: Helsingin yliopisto, armeija – maanpuolustus, verohallinto ja ministeriöitä ym.

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO
Laillistettu sosionomi
Työyhteisösovittelijan ammatillinen näkökulma asioihin.
Käytännön työ valmentavassa ja kuntouttavassa työssä.


Yritys- ja henkilövalmentaja
Ylemmän ja keskijohdon, työntekijöiden – ryhmän sekä yksityishenkilöiden valmentaja keskustellen, kuunnellen, kirjoittaen, taideterapiaa käyttäen:musiikki, maalaus ja elämänkertakirjoittaminen


Diakoni
Kirkollinen koulutus ja käytännön humanitääris-hengellinen työ

Kriisityöntekijä
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen tukena kriiseissä, elämänmuutoksissa.

Lähihoitaja,sairaanhoitaja- ja hätäkeskuspäivystäjän opintoja

Käytännön hoitotyö somaattisella sekä psykiatrisella puolella, päivystyksistä
pitkäaikaisosastoihin, kunnalliselta yksityiselle.

Personal Trainer, kuntosaliohjaaja, hyvinvointivalmentaja, painonhallinnan ohjaaja –
Kuntouttavan personal trainingin kehittäjä.
Liikkua voi hyväkuntoinen, kohtuullisessa kunnossa oleva tai vaikeasti sairas, halvaantunut (lääkärintarkastuksen ja lääkärin luvalla).
Kehoa ja mieltä voi liikuttaa aina oman lähtötasonsa mukaan.


Liikuttaja ja Senioriliikuttaja
Koskaan ei ole liian myöhäistä alkaa liikkua / jatkaa liikkumista – oma lähtötaso huomioiden

Hyvinvointivalmentaja
Puhuminen, kirjoittaminen, draamatyöstö, kehon tunnetyöskentely


PALVELUNSEURAAJA
Undercover, työskentely yrityksessä yrityksen tilaamana työprosessia seuraavana henkilönä sekä mystery shopping palvelu eli omistajan tilaamat palvelut palveluprosessin toimivuuden varmistamiseksi, testiasiakkuus.


KOTIIN LIITTYVÄT ASIAT
Kiinteistönvälitysalan kouluttaja, rekrytoija. LKV, LVV, KiAT
Laillistettu kiinteistönvälittäjä LKV,
Laillistettu vuokravälittäjää LVV
Kiinteistöalan ammattitutkinto KiAT

Homeasiantuntija
Kehittynnyt pettämätön kyky haistaa ja paikantaa homevauriot rakennuksissa.

Ammattijärjestäjä
luo loogisesti ja systemaattisesti, yhdessä asiakkaan kanssa, järjestystä ja tilaa kodissa ja / tai työpaikalla

Turvasuojaaja, vartija
kodin hälytysjärjestelmien tarvekartoitus ja suojaus teknisesti


VISUALISTI
Ihmiset, kodit, tilat, työpaikat
Meikkaus, kampaukset, tyyli, värioppi


HENGÄSTYITKÖ?
Ei hätää, et ole ensimmäinen, mutta en tee asioita yhtä aikaa, vaan lomittain ja itse olen tasapainossa oman osaamiseni puitteissa ja näen kaikkien osaamisalueiden tukevan toinen toisiaan. Minulla on vaitiolovelvollisuus ja toimin ammatillisesti, eettisesti ja moraalisesti työssäni.

Teatteritermein
olen ohjaaja. Voi sanoa että olen positiivinen realisti ja sosiaalinen erakko, käytännönläheinen kristitty ja uskon arjen tekoihin, perusasioiden kohdallaan olon tarpeeseen. Teen kaikkea asiallista ja kunniallista – on mottoni ja ajattelen hyvin käytännönläheisesti


Ajattelen ja toimin hyvin käytännönläheisesti

Maslow’ntarvehierarkia
Maslow’n mukaan ihmisen tarpeiden hierarkkinen järjestys on:
* fysiologiset tarpeet (hengissä säilymisen fyysiset edellytykset, kuten ruoka, juoma, hengitysilma)
* turvallisuuden tarpeet (suojautuminen erilaisilta vaaroilta)
* yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet (ystävyys, rakkaus, ryhmään kuuluminen)
* arvonannon tarpeet (itsearvostus, kunnioituksen saaminen muilta)
* itsensä toteuttamisen tarpeet (omien kykyjen saaminen täyteen käyttöön esimerkiksi työssä tai vanhemmuudessa)


Elän kuten ”opetan”
Suolistoystävällinen ruokavalio

KYLLÄ kasviksia, hedelmiä, marjoja, sieniä, kalaa, kanaa, täysjyvätuotteita.
EI alkoholia, tupakkaa, kahvia, punaista lihaa, sokeria, vaaleita jauhoja, hiivaa ja harkiten maitotuotteita.